Structuur Essay Engels

Omschrijving van het genre

Alternatieve benamingen

De term 'essay' wordt op allerlei soorten teksten geplakt. Soms worden hiermee essayistische teksten bedoeld, soms ook meer wetenschappelijke teksten als onderzoeks- of literatuurverslagen. Naast 'essay' worden ook wel de vage aanduidingen 'paper', 'werkstuk' of 'referaat' gebruikt. Ga altijd na wat je docent precies van je verwacht.

Doelgroep

Over het algemeen een ruim publiek, bestaande uit geïnteresseerde, goed opgeleide, redelijk geïnformeerde leken (denk bijvoorbeeld aan lezers van een serieus dagblad).

Tekstdoel

Een geïnformeerde en goed beargumenteerde opinie geven over maatschappelijke of economische kwesties op basis van eigen of andermans onderzoek.

Bronnen

Variërend van wetenschappelijke literatuur tot populair-wetenschappelijke teksten, websites of actuele berichten in de media.


Globale structuur

Je bent vrij in het kiezen van een - weliswaar heldere en logische - structuur. Enkele algemene aanbevelingen:

 • Als je voor een vrije en originele structuur kiest, zorg er dan wel voor dat je de helderheid en de onderbouwing van je verhaal niet uit het oog verliest.
 • De standaardindeling van wetenschappelijk onderzoek kan ook gebruikt worden om de structuur van een essay te bepalen. Dit is een veilig, maar soms wat saai alternatief. Sommige docenten eisen een dergelijke indeling. Zie Onderzoeksverslag.
 • Introduceer en legitimeer je onderwerp: laat zien wat de achtergrond en de aanleiding voor je verhandeling is.
 • Maak duidelijk vanuit welke invalshoek je het onderwerp behandelt en presenteer daarbij een scherp geformuleerd standpunt of een vraagstelling. Hieraan heb je houvast bij het schrijven en voorkom je dat je verhaal te wijdlopig wordt.
 • Sluit af met een conclusie die uit de bespreking volgt en die ook terugslaat op de inleiding. De conclusie kan eventueel in de vorm van een aanbeveling worden geformuleerd. Zorg er in ieder geval voor dat je krachtig eindigt, met bijvoorbeeld een overweging of puntige 'oneliner' als uitsmijter.

Argumentatie

Welke indeling je ook kiest voor je verhaal, je moet altijd je standpunt staven met argumenten en feiten. Besteed daarom veel tijd aan de kwaliteit van je redeneringen en wees je bewust van het onderscheid tussen meningen, beweringen, feiten, argumenten en redeneringen. Zie Argumenteren.
Werk de argumentatie bij je stelling of de antwoorden op je vraag uit in een logische volgorde, bijvoorbeeld:

 • Argumentatief: argumenten voor/tegen het standpunt, voor/nadelen van een aanpak of voorstel.
 • Thematisch: bespreking per deelthema/aspect. De argumenten voor/tegen worden dan per thema behandeld.

Stijl

 • Je bent bij het schrijven van een essay niet gebonden aan de objectieve, formele stijl van de meer wetenschappelijke genres. Maar pas op voor een al te persoonlijke of informele stijl of voor te geforceerde lolligheid. Kijk eens naar de stijl in gepubliceerde essays en ga na in hoeverre je docent gecharmeerd is van een persoonlijke en/of originele aanpak.
 • Titel en paragraaftitels hebben niet alleen een informatieve, maar ook stimulerende functie. Kijk ook hiervoor de kunst af van voorbeeldteksten en/of informeer bij je docent.
 • Zie verder Stijl.

Bronverwijzingen

In essays kun je over het algemeen volstaan met een korte referentielijst onder aan het artikel. In de tekst zelf hoef je dan niet zo uitgebreid en gedetailleerd te verwijzen naar de geraadpleegde bronnen. Het kan echter - in het kader van een schrijfopdracht in je opleiding - toch de bedoeling zijn dat je de wetenschappelijke conventies die gelden in jouw vakgebied volledig volgt. Ga dit na.


Bronnen

 • Swart, J.A.A., & Van der Windt, H.J. (2001). Oriëntatie op biologie en samenleving: vaardigheden. Haren: Sectie Wetenschap en Samenleving, Biologisch Centrum, RuG.
 • Chemie, Technologie en Samenleving (2001). Groningen: Sectie Scheikundige Technologie, RuG.

© 2002 | RuG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden

Gepubliceerd op 23 februari 2014 door Bas Swaen. Laatste update op: 22 januari 2018

Een essay schrijven is niet heel moeilijk, maar je moet wel even weten wat er precies van je verwacht wordt. Je kunt onderstaande voorbeelden gebruiken ter inspiratie voor je eigen essay.

Voorbeelden essay onderdelen

Ga je beginnen met schrijven, dan kunnen de volgende voorbeelden als rode draad erg nuttig zijn. Ze geven precies aan welke inhoud ieder onderdeel moet bevatten. Deze artikelen helpen je bondig te schrijven, een goede structuur aan te houden en geen informatie te laten ontbreken.

Voorbeelden van essays

Om inspiratie op te doen kun je de essays hieronder eens bekijken. De voorbeelden kunnen erg van elkaar verschillen, omdat ‘essay’ een erg breed begrip is. Informeer bij je docent naar de eisen voor jouw essay.

Interactief voorbeeld

Taal: Engels
Essay: An Appeal to the Senses: The Development of the Braille System in Nineteenth-Century France

Essay als betoog

Auteur: Leergang Collectieve Pensioenen
Taal: Nederlands
Essay: “De pensioenwinkel!”

Auteur: Maarten Dallinga
Taal: Nederlands
Essay: “Het verzet is nog steeds broodnodig.”

Essay als beschouwing

Auteur: Leonie Thielemans
Taal: Nederlands
Essay: “Plegen gepeste tieners eerder zelfmoord als hier vaak in de media over bericht wordt?”

Auteur: Michael Philpott
Taal: Engels
Essay: “Healthful Halifax: Designing healthy spaces, learning by example.”

Je essay na laten kijken

Wil jij je essay na laten kijken door één van onze editors? Dat kan! Op onze website spreken we vrijwel altijd over ‘scriptie’, maar ook voor andere studiegerelateerde opdrachten draaien wij onze hand niet om. Je kunt je essay hier uploaden.

Wat is een essay?

One thought on “Structuur Essay Engels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *